Het Reevediep- Kampen

De opdracht hield in om bij het Reevediep een nieuw dorp/wijk van Kampen te ontwerpen. Het Reevediep is een oude stroomgeul van de IJssel die weer wordt ingezet om extra water bij de bottleneck van de IJssel bij Kampen tegen te gaan. Deze ingreep is gedaan om in te spelen op de  klimaatveranderingen.

 

Het concept is om het voormalige eiland te herontwikkelen, de kern van het eiland wordt een havendorp. Dit havendorp is gebouwd op een eiland en een dijk bij de nieuwe haven. Door de aanwezigheid van dijken, wordt het eiland gevoel voor de bewoners versterkt. De waterhuishouding sluit aan op de verkaveling, dit geldt tevens voor de bomenrijen. Het eiland bestaat uit meerdere gebouwen die zijn gebaseerd op de bebouwing van Kampen en andere voormalige Zuiderzee dorpen/steden.


Masterplan

Een grote waterpartij achter de dijk, die doorloopt in een vaart naar de binnenstad van Kampen. In de waterpartij ligt een eiland met 3 grote gebouwen geschikt voor wonen, werken en recreëren. De U-vorm zorgt ervoor dat er een ruime plezierhaven aanwezig is. Op de dijk zijn tevens huizen aanwezig met achterliggende havenplaatsen voor de bewoners.


 

Doorsnedes

Hieronder zijn de dwarsdoorsnedes van zowel de haven als de klimaatdijk aangegeven. Het is duidelijk te zien dat er een binnen haven is voor de plezierjachten en voor de klassieke boten een aanmeerplaats is aan de "buitenzijde"van de haven. Hier tussenin bevinden zich de U-panden van meerdere etages die ruimte bieden om te wonen, werken en te recreëren.