Hurricane Response Plan - Sint Eustatius

Sint Eustatius (Statia) is een eiland gelegen in de Bovenwindse eilanden, onder Sint Maarten en Saba. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland, net zoals Saba en Bonaire, sinds 2010. Hiervoor hoorde het eiland tot de Nederlandse Antillen. 

In september 2017, is de regio en dus ook het eiland beschadigd door twee orkanen: Orkaan Irma & Maria. Vergeleken Sint Maarten is er minder schade te vinden op Sint Eustatius, dit komt doordat de Quill( een slapende vulkaan, begroeid met unieke flora) het achtergelegen woongebied heeft beschermd. De schade op het eiland is dus vooral schade aan de natuur. Dit is te zien op de kaart hieronder: Ontwortelde bomen, Kapotte cactussen, schade aan de (koraal)riffen, losgebroken vee en complete stranden zijn ontdaan van hun zand.  De schade wat is toegebracht kan voor een deels op korte termijn en voor een deel op langer termijn hersteld worden. De vraag is hoe kan de schade in de toekomst beperkt worden?

Om deze vraag te beantwoorden is er een gebiedsbezoek gepleegd, de schade op het eiland is onderzocht door middel van fieldtrips, inspectie duiken en interviews met stakeholders, NGO's en de lokale bevolking( zie de foto's hieronder). De schade is vervolgens gebundeld in een rapport en grotendeels weergegeven op een overzichtskaart: waar heeft welke schade plaatsgevonden. Hierna is een onderscheid gemaakt in de verschillende schades, wat kan wel en welke kan niet voorkomen worden. Na het veld- en bureau-onderzoek is er een orkaanplan opgesteld, wat kan er voor en wat kan er na een orkaan gedaan worden? Dit is vervolgens opgedeeld in langere termijn oplossingen en korte termijn oplossingen. Een lagertermijnoplossing is om een vernieuwd afwatering en wateropvang systeem te ontwikkelen, wat bereid is op hevige regenval maar jaarrond gebruikt kan worden. Een kotertermijnoplossing is om vissers hun kreeftenkooien en vallen binnen te halen een week voordat een orkaan aan land komt. Dit rapport is hierna gepresenteerd en beschikbaar gesteld aan de overheid en de bevolking.