Resillient coast for Sint Maarten

De opdracht is uit eigen initiatief op gezet, naar aanleiding van de orkanen Irma en Maria. Door de orkanen Irma en Maria is het eiland Sint Maarten zwaar getroffen. Wat heeft geleid tot de volgende opdracht: Hoe kan het eiland toekomstbestendig worden en omgaan met natuurrampen?
De opdracht beperkt zich tot het Nederlandse deel i.v.m. de grote van de opdracht en de politieke indeling van het eiland. Het Franse deel is het noordelijke gedeelte en het Nederlandse is het zuidelijke ( en economisch krachtige) gedeelte.


Concept

Door middel van een gezond ecosysteem kan de kust beschermd worden tegen vloedgolven. Als dit ecosysteem in orde is kan het gebruikt worden om een nieuwe kustverdediging te maken


Masterplan

Het masterplan geldt het volgende weer: een nieuwe kustbescherming voor Sint Maarten. Mangrove bossen op de lage delen die de stromingen stoppen. Met hierdoor de kunstriffen gecombineerd met zeegrasvelden. Door de mangrove is er een nieuwe ontwikkelingsmogelijkheid ontstaan voor toerisme en hotels: ecotoerisme. Daarnaast zijn de havens verplaatst naar veiligere baaien en is er een ecologische verbinding gemaakt met de Lagoon door middel van een
vismigratie rivier wat zorgt voor uitwisseling van bestaande en nieuwe mangroven.


Deeluitwerking

Aan de linkerzijde van ‘The Great Bay’, bij Philipsburg. Is een restant te vinden van een Mangrove. Dit schept de mogelijkheid om hier een nieuw mangrovebos te ontwikkelen. Daarnaast zullen er voor dit bos kunstriffen worden aangelegd om de golven te breken en de stromingen te sturen. De kunstriffen zijn naast de bestaande riffen aan te leggen om zo organismen en zaden te kunnen uitwisselen.

 

Door deze ingrepen verandert de baai in een natuurlijke baai. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor recreanten ontwikkeld om de nieuwe natuur beleefbaar te maken en ter educatie. (zie de route op de rechter pagina). Daarnaast zijn er nieuwe veerblijfmogelijkheden gecreëerd.

 

De kunstriffen zijn bereikbaar voor verschillende groepen: duikers en niet duikers. Door middel van een onderwatermuseum wordt het verhaal van Sint Maarten verteld.In de loop der tijd, zal het onderwaterleven de sculpturen overnemen en veranderen. Boven een van de riffen is er een Hotel/Restaurant en Educatiecenter. Deze gebouwen bevinden zich deels boven- en deels onderwater om elke bezoeker het koraalrif te laten ervaren.


DETAILLERINGEN

Detail - Mangrove routing

 

Detail - Artificial Reef


 

VISUALISATIES

Beachwalk

Het uitzicht vanaf het strand, in plaats van een kaal, leeg en kwetsbaar strand, een besloten strand beschermd door natuur. Hierdoor wordt er een nieuwe groep toeristen naar het eiland getrokken: Eco-toeristen, zij geven meer geld uit dan de gemiddelde toerist dit  zal helpen voor het financieren van dit project.

 

Artificial Dive Reef

Het Onderwater Educatiecenter, deels boven- en deels onderwater. Hierdoor kan het rif bezocht worden door een nieuwe gebruikersgroep en het belang van het rif worden uitgelegd. Daarnaast kan het platform gebruikt worden door duikers om boven het rif te beginnen aan een expeditie. Zo kan het educatiecentrum en Hotel/Restaurant door alle gebruikersgroepen gebruikt worden.